interviews
 

Interviews met Louis Lehmann

Na 1966 publiceerde Lehmann dertig jaar lang geen dichtbundels meer. Zelfs leek hij er afstand van te nemen, door het uitvaardigen van zijn vermaarde elfde gebod: ‘Gij zult niet bloemlezen.’
 
Lehmann: ‘Bloemlezen, had ik indertijd het idee, was een manier om van dichters te profiteren zonder er veel voor te betalen, en in het geval van schoolbloemlezingen zelfs zonder er toestemming voor te vragen. Met mijn gebod hoopte ik een massa-beweging te ontketenen, maar ik had slechts één volgeling: Lucebert.’ (Louis Lehmann in de Volkskrant).Interviews