contact

Contactgegevens:

Uitgeverij De Bezige Bij
Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Tel: 020-3059810
Fax: 020-3059824
E-mail: debezigebij.nl

Alida Beekhuis
Egelantiersgracht 159 B
1015 RG Amsterdam
020 622 0006
E-mai:l Alida Beekhuis

Materiaal:
L. Th. Lehmann-archief (Louis Th. Lehmann en Alida Beekhuis) en andere bronnen, w.o. NRC Handelsblad, de Volkskrant, VPRO en Letterkundig Museum.
Fotografie: Emiel van Moerkerken, Marlo Broekmans, Alida Beekhuis, Ron Rijghart, Leo van Velzen, Eddie Posthuma de Boer, Minke Menalda, Candida Calaço Belmonte, Amirah Gazel.

De samenstellers van deze site hebben gepoogd zoveel mogelijk de bronnen van het materiaal te achterhalen en te vermelden. Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen via één van de vermelde e-mailadressen.

Website
Redactie: Alida Beekhuis
Coördinatie en concept: Frank Esselink
Realisatie: Straathof Creatives, Utrecht
Beheerder: De Bezige Bij

Deze website is tot stand gekomen dankzij een schenking van het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Louis_Lehmann_contact